De Omgeving

Noord Oost Twente

Landschap Noordoost Twente

Een Nationaal Landschap is een uniek gebied dat door de Nota Ruimte van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer als zodanig is aangewezen. Zo’n gebied wordt nog wel … Lees meer

Bad Bentheim

Het kasteel van Bad Bentheim

Wie valt er niet voor de charmes van het oude kuuroord Bad Bentheim, net over de Duitse grens? De oude burcht wijst je al van ver de weg naar dit … Lees meer

Het Lutterzand

Lutterzand en de Dinkel

Tot een van de meest specifieke gebieden langs het riviertje de Dinkel behoort het Lutterzand. De Dinkel vormt hier de grillige grens tussen lager gelegen stroomdalgraslanden en een uitgestrekt, hoger … Lees meer

Het Springendal

Natuurgebied het Springendal

‘De tuin van Nederland’ luidt de bijnaam van dit stukje Twente. Schilderachtige kwelvijvers, watervalletjes en smalle beekjes midden in het bos zorgen voor een romantische aanblik. Heuvels, weilanden, meertjes, hooilanden, … Lees meer

Landgoed Singraven

Kasteel het Singraven

Landgoed Singraven is schitterend gelegen langs de Dinkel dicht bij het dorp Denekamp. Op het landgoed staan vele bijzondere monumentale gebouwen, waaronder het statige Huis Singraven, het achterliggende Koetshuis en … Lees meer

De Bergvennen

Natuurgebied Bergvennen

De Bergvennen bestaat uit vennen, vochtige heide en schrale graslanden. Direct naast de vennen zie je de overgang naar droge heide. In de graslanden staan her en der imposante jeneverbesstruwelen. … Lees meer