Noord Oost Twente

Een Nationaal Landschap is een uniek gebied dat door de Nota Ruimte van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer als zodanig is aangewezen. Zo’n gebied wordt nog wel eens verward met een Nationaal Park, maar er zijn enkele belangrijke verschillen.

Daar waar in een Nationaal Park vaak zeer beperkt activiteiten mogelijk zijn, is er in een Nationaal Landschap volop ruimte voor wonen, ondernemen en het bedrijven van landbouw.

Uiteraard is het de bedoeling dat deze zaken niet ten koste gaan van de unieke natuur en cultuur in het gebied.

Meer over de Noord Oost Twente